سنت ارزشمند قرض الحسنه در آموزه های دینی و اندیشه فرهنگی ما دارای جایگاه ویژه ای است که گسترش عمق و دامنه آن آثار اجتماعی شگرفی برجای خواهد گذاشت. جامعه ای که در آن سنت قرض الحسنه رواج دارد، چهره کریه بسیاری از ناهنجاری ها و اقدامات مذموم مانند ربا از آن جامعه رخت خواهد بست. آستان مقدس امامزادگان عینعلی و زینعلی(ع) با این نگاه اجتماعی اقدام به راه اندازی صندوق قرض الحسنه ساجدین نموده است.


تلفن: 44462781-021