دکتر سید یحیی (رحیم) صفوی
(رییس هیئت امناء)
دکتر محمد حسن نامی آیت الله محمد علی آل هاشم حجت الاسلام والمسلمین علی سعیدی
حجت الاسلام والمسلمین محمد حسنی دکتر مرتضی طلایی دکتر مهدی مزینانی
(دبیر هیئت امناء)
دکتر علی اکبر صالحی
 
دکتر حسین اشتری عبدالرضا عابد سعید هادی زاده